CX-HubLogo

Tervetuloa CX Hubiin!

Mutta ensiksi, Mikä On CX Hub?

CX Hub, eli Customer Experience Hub, on yritysten, oppilaitosten ja organisaatioiden yhteenliittymä, jonka tavoitteena on johdonmukaisesti kehittää asiakaskokemuksen osaamista ja aktiviteettejä alueella – tehdä Jyväskylän seudusta asiakaskokemuksen osaamisen huippukeskittymä. Asiakaskokemusta tarkastellaan monikanavaisesti, mutta vahvalla painotuksella digitaalisuuteen.

CX Hub yhteenliittymän tarkoituksena on edistää osapuolten välistä yhteistyötä ja kiihdyttää siten niin liiketoimintojen kuin osaamisen kasvua. Tätä toeutetaan erilaisten projektien, tapahtumien ja tilaisuuksien avulla. Lisäksi CX Hub antaa opiskelijoille tilaisuuksia perehtyä asiakaskokemukseen tarjoamalla projektitöitä ja aiheita opinnäytetöihin asiakaskokemuksen eri osa-alueilta.

Toiminta on avoin kaikille kiinnostuneille osapuolille. Tiedotamme toiminnasta näillä sivuilla ja Facebookissa.

Yrityksille

Yrityksille CX Hub tarjoaa mahdollisuuden kehittää ja kehittyä. CX Hubissa jaetaan kokemuksia ja osaamista ja sen kautta löytää yhteistyökumppaneita kehittämään oman organisaation asiakaskokemusta. CX Hub kanavoi myös eri oppilaitoksissa syntyneiden projektitöiden ja tutkimusten tuloksia kaikille hyödynnettäviksi.

Opiskelijoille

Opiskelijoille CX Hub tarjoaa mahdollisuuksia osaamisen kasvattamiseen hyvin käytännöllisten toimeksiantojen kautta. Se on erinomainen kanava verkostoitua ja saada kontakteja alan ja alueen yrityksiin – löytää kiinnostavia toimeksiantoja projektitöihin, opinnäytetöihin ja harjoitteluun.

Tapahtumat

CX Hub auttaa teemasta kiinnostuneita verkostoitumaan erilaisten tapahtumien kautta. CX Forum on pienimuotoinen ja epämuodollinen tapaaminen ajatusten vaihtoon. Tarkoituksena on järjestää myös koulutustilaisuuksia ja työpajoja. Customer Experience Summit -konferenssi on tavoitteena järjestää ensimmäisen kerran 2020.

 

Tapahtumien lisätiedot ja ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Yhteistyökumppanit

Tridealogo