MITÄ TEEMME

Miten luoda kilpailuetua?

Asiakaskokemus-työpaja

Johdatus asiakaskokemuksen liiketoiminnalliseen merkitykseen, erilaistavan strategian hahmottelu strategiakanvaasilla sekä kilpailukentän ja kilpailutekijöiden hahmottaminen. 

Kuinka kehittää verkkosivujasi?

Asiakaskokemusanalyysi

Selvitä millaisia ongelmia asiakkaasi kokevat verkkosivuillasi vieraillessaan ja miten sivujasi voisi parantaa – käymme sivusi läpi asiakkaan silmin. 

Miten toteuttaa Asiakaskokemuksen strategiaa?

Asiakaskokemuksen kehittämissuunnitelma

Miten luoda ja johtaa asiakaskokemusstrategiaa – kun haluat tietää millaista asiakaskokemusta yrityksesi tuottaa 

Kuinka mitata asiakaskokemusta?

BisLenz - johdon raportointitila

BisLenz – johdon raportointitilassa olennaisimmat mittarit käyttöösi – yhdellä silmäyksellä 

 

Mitä teemme?

Tutki kuinka voimme auttaa?
Kilpailuetua liiketoimintaan asiakaskokemuksella

Asiakaskokemustyöpaja

Puolen päivän mittaisessa koulutuksessa ymmärrät asiakaskokemuksen merkityksen liiketoiminnan menestykseen. 

Luomme yhteisen näkemyksen asiakaskokemuksen merkityksestä yrityksen liiketoiminnassa ja tunnistamme miten asiakaskokemuksella erottaudutaan kilpailijoista. Lisäksi hahmotamme konkreettiset kehityskohteet kilpailuedun luomiseksi. 

Tuloksina saamme markkinatilanteen mukaisen arvokäyräanalyysin, joka perustuu Sinisen meren strategiamalliin, sekä askelmerkit erilaistavan strategian luomiseksi. 

Selvitä millaisia ongelmia asiakkaasi kokevat verkkosivuillasi vieraillessaan

Verkkopalvelun Asiakaskokemusanalyysi

Selvitä millaisia ongelmia asiakkaasi kokevat verkkosivuillasi vieraillessaan ja miten sivujasi voisi parantaa – käymme sivusi läpi asiakkaan silmin. 

IBM Tealeafin tutkimusten mukaan 8 käyttäjää 10:stä kokee ongelmia verkkosivuilla. 

Verkkosivuanalyysissä käymme verkkosivusi läpi asiakkaan silmin. Tutkimme eri polut sivustosi sisällä – miten käyttäjä navigoi eri sisältöjen ja toimintojen välillä. Havainnoimme ja dokumentoimme teknisiä-, viestinnällisiä- ja käytettävyystekijöitä läpi analyysimme. Käytämme myös erilaisia analyysityökaluja sivuston navigoinnin, toimivuuden ja hakukonekyvykkyyden tutkimiseen. 

Tuloksena raportoimme visuaalisesti sivustosi kipukohdat – missä asiakkaasi todennäköisimmin harhautuvat. Listaamme korjausehdotukset ja kehittämiskohteet sekä priorisoimme ne näkemyksemme mukaan. Käymme raportin yhdessä läpi selostaen löydöksemme selkokielellä. 

Luo ja johda asiakaskokemusstrategiaa

Asiakaskokemuksen Kehittämissuunnitelma

Miten toteuttaa asiakaskokemusstrategiaa – kun haluat tietää millaista asiakaskokemusta yrityksesi tuottaa.

Asiakaskokemuksen kehittämissuunnitelmassa kokoamme yhdessä konkreettisen ja vaiheistetun toimenpidelistauksen, jonka perusteella aktivoimme koko yrityksesi toteuttamaan erinomaista asiakaskokemusta. Tunnistamme olennaiset kosketuspisteet, määrittelemme tavoiteltavan asiakaskokemuksen sekä mittarit, mittaustavat ja keinot, joilla sitoutamme koko organisaation sen toteuttamiseen.  

Tavoitteena on luoda konkreettinen, yksityiskohtainen ja aikataulutettu suunnitelma asiakaskokemuksen kehittämiseen, mittaamiseen ja johtamiseen 

Kehittämissuunnitelma laaditaan tiiviissä yhteistyössä asiakasorganisaation kanssa työpajoissa sekä niiden tuloksiin pohjautuvassa asiantuntijatyössä. Suunnitelmassa on yksityiskohtaisesti määritelty miten asiakaskokemuksen toteutumista mitataan ja analysoidaan. 

BisLenz-raportointitilassa olennaisimmat mittarit käyttöösi – yhdellä silmäyksellä

Bislenz – johdon raportointitila

BisLenz -johdon raportointitila auttaa yritystäsi näkemään liiketoimintasi asiakkaan silmin.

Asiakaskokemuksen kokonaiskuva muodostuu useasta näkökulmasta. Haluamme ymmärtää mitä asiakkaamme teki, mitä näki, miten sen koki ja miten tekniikkamme suoriutui taustalla.

Tarjolla on lukuisia määriä erilaisia työkaluja asiakaskokemuksen mittaamiseen, mutta niiden hyödyntäminen vaatii paljon aikaa ja erityistä osaamista. Haasteenamme on löytää sopivimmat työkalut, opetella käyttämään niitä sekä analysoida dataa saadaksemme luotua syvällistä ymmärrystä liiketoiminnallisten päätösten tueksi.

Haluamme säästää aikaasi ja tarjota valmiita yhteenvetoja kaikista liiketoimintasi kannalta tärkeimmistä mittareista. Yhdistäessämme kvalitatiivista, kvantitatiivista, taloudellista ja teknistä mittausta, voimme nähdä asiakaskokemuksen kokonaiskuvan.

BisLenz – johdon raportointitilassa tuomme olennaisimmat mittarit käyttöösi – yhdellä silmäyksellä.

TRIDEA

Gummeruksenkatu 9 

40100 Jyväskylä

marko.filenius(at)tridea.fi

+358 50 336 5447

Y-tunnus: 0985166-1

Tietosuojaseloste

OTA YHTEYTTÄ