MITÄ TEEMME

Miten luoda kilpailuetua?

Asiakaskokemus-työpaja

Johdatus asiakaskokemuksen liiketoiminnalliseen merkitykseen, erilaistavan strategian hahmottelu strategiakanvaasilla sekä kilpailukentän ja kilpailutekijöiden hahmottaminen. 

Kuinka kehittää verkkosivujasi?

Asiakaskokemusanalyysi

Selvitä millaisia ongelmia asiakkaasi kokevat verkkosivuillasi vieraillessaan ja miten sivujasi voisi parantaa – käymme sivusi läpi asiakkaan silmin. 

Miten toteuttaa Asiakaskokemuksen strategiaa?

Asiakaskokemuksen kehittämissuunnitelma

Miten luoda ja johtaa asiakaskokemusstrategiaa – kun haluat tietää millaista asiakaskokemusta yrityksesi tuottaa 

Kuinka mitata asiakaskokemusta?

BisLenz - johdon raportointitila

BisLenz – johdon raportointitilassa olennaisimmat mittarit käyttöösi – yhdellä silmäyksellä 

 

Mitä teemme?

Tutki kuinka voimme auttaa?
Kilpailuetua liiketoimintaan asiakaskokemuksella

Asiakaskokemustyöpaja

Puolen päivän mittaisessa koulutuksessa ymmärrät asiakaskokemuksen merkityksen liiketoiminnan menestykseen. 

Luomme yhteisen näkemyksen asiakaskokemuksen merkityksestä yrityksen liiketoiminnassa ja tunnistamme miten asiakaskokemuksella erottaudutaan kilpailijoista. Lisäksi hahmotamme konkreettiset kehityskohteet kilpailuedun luomiseksi. 

Tuloksina saamme markkinatilanteen mukaisen arvokäyräanalyysin, joka perustuu Sinisen meren strategiamalliin, sekä askelmerkit erilaistavan strategian luomiseksi. 

Selvitä millaisia ongelmia asiakkaasi kokevat verkkosivuillasi vieraillessaan ja miten sivujasi voisi parantaa

Verkkopalvelun Asiakaskokemusanalyysi

Selvitä millaisia ongelmia asiakkaasi kokevat verkkosivuillasi vieraillessaan ja miten sivujasi voisi parantaa – käymme sivusi läpi asiakkaan silmin. 

IBM Tealeafin tutkimusten mukaan 8 käyttäjää 10:stä kokee ongelmia verkkosivuilla. 

Verkkosivuanalyysissä käymme verkkosivusi läpi asiakkaan silmin. Tutkimme eri polut sivustosi sisällä – miten käyttäjä navigoi eri sisältöjen ja toimintojen välillä. Havainnoimme ja dokumentoimme teknisiä-, viestinnällisiä- ja käytettävyystekijöitä läpi analyysimme. Käytämme myös erilaisia analyysityökaluja sivuston navigoinnin, toimivuuden ja hakukonekyvykkyyden tutkimiseen. 

Tuloksena raportoimme visuaalisesti sivustosi kipukohdat – missä asiakkaasi todennäköisimmin harhautuvat. Listaamme korjausehdotukset ja kehittämiskohteet sekä priorisoimme ne näkemyksemme mukaan. Käymme raportin yhdessä läpi selostaen löydöksemme selkokielellä. 

Luo ja johda asiakaskokemusstrategiaa

Asiakaskokemuksen Kehittämissuunnitelma

Miten toteuttaa asiakaskokemusstrategiaa – kun haluat tietää millaista asiakaskokemusta yrityksesi tuottaa 

Asiakaskokemuksen kehittämissuunnitelmassa kokoamme yhdessä konkreettisen ja vaiheistetun toimenpidelistauksen, jonka perusteella aktivoimme koko yrityksesi toteuttamaan haluttua asiakaskokemusta. Tunnistamme olennaiset kosketuspisteet, määrittelemme tavoiteltavan asiakaskokemuksen sekä mittarit, mittaustavat ja keinot, joilla sitoutamme koko organisaation sen toteuttamiseen.  

Tavoitteet: 

  • Luoda konkreettinen, yksityiskohtainen ja aikataulutettu suunnitelma asiakaskokemuksen kehittämiseen, mittaamiseen ja johtamiseen 
  • Luoda edellytykset valjastaa ja sitouttaa organisaatio voittavan asiakaskokemuksen tuottamiseen 

Kehittämissuunnitelma laaditaan tiiviissä yhteistyössä asiakasorganisaation kanssa työpajoissa sekä niiden tuloksiin pohjautuvassa asiantuntijatyössä. Työpajoissa käsitellään seuraavia teemoja: 

  • Tunnistetaan kosketuspisteet, joissa asiakas kohdataan (fyysinen, digitaalinen) 
  • Määritellään tavoiteltu asiakaskokemus olennaisissa kosketuspisteissä 
  • Määritellään mittarit ja menetelmät raportointiin 
  • Suunnitellaan miten tavoitteet ja toimenpiteet viestitään koko organisaatiolle 
  • Määritellään koulutustarpeet 
  • Määritellään etenemisen vaiheistus ja roadmap 

Asiakaskokemuksen kehittämissuunnitelmassa on dokumentoitu yllä luetellut osa-alueet selkeinä tavoitteina ja työpaketteina. Työpaketit on aikataulutettu ja niiden edellyttämät resurssitarpeet on kuvattu. Lisäksi suunnitelmassa on yksityiskohtaisesti määritelty miten asiakaskokemuksen toteutumista mitataan ja analysoidaan. 

BisLenz-raportointitilassa olennaisimmat mittarit käyttöösi – yhdellä silmäyksellä

Bislenz – johdon raportointitila

BisLenz-raportointitilassa olennaisimmat mittarit käyttöösi – yhdellä silmäyksellä 

Asiakaskokemuksen kokonaiskuva muodostuu useasta näkökulmasta. Haluamme ymmärtää mitä asiakkaamme teki, mitä näki, miten sen koki ja miten tekniikkamme suoriutui. Tarjolla on lukuisa määrä työkaluja asiakaskokemuksen mittaamiseen, mutta niiden hyödyntäminen edellyttää aikaa ja erityistä osaamista. BisLenz-raportointitilassa tuomme olennaisimmat mittarit käyttöösi – yhdellä silmäyksellä. 

Datasta arvokkaaksi ymmärrykseksi 

Yritykset keräävät suuria määriä dataa ilman selkeää ymmärrystä sen tarjoamista mahdollisuuksista. Suurin osa datasta jää koskemattomaksi eikä tarjoa minkäänlaista arvoa liiketoiminnalle. Verkkosivujen liikenteen sekä kävijöiden analysointiin on saatavilla lukuisia määriä erilaisia työkaluja. Meidän haasteenamme on löytää niistä sopivimmat, opetella käyttämään niitä sekä analysoida dataa saadaksemme luotua syvällistä ymmärrystä liiketoiminnallisten päätösten tueksi. 

Johdon raportointitila 

Suurin osa analytiikka- ja raportointityökaluista tarjoaa rajattoman muokattavuuden omien raporttien ja näkymien luomiseen. Onko sinulla yritysjohtajana aikaa kaikkeen tähän? Tekniikan ja analytiikan asiantuntijoille helpolta vaikuttavat asiat vaativat meiltä muilta paljon kallisarvoista aikaa ja panosta. Siksi haluamme säästää aikaasi ja tarjota valmiita yhteenvetoja kaikista liiketoimintasi kannalta tärkeimmistä mittareista. 

Kun NPS ei riitä 

Ymmärtääksesi täysin yrityksesi tuottaman asiakaskokemuksen, pelkkä NPS ei enää riitä. NPS:n lisäksi tehtävänämme on selvittää mitä asiakkaamme teki, mitä hän näki ja miltä hänestä tuntui. Tärkeää on myös tietää miten tekniikkaamme suoriutui taustalla. Yhdistäessämme kvalitatiivista, kvantitatiivista, taloudellista ja teknistä mittausta, voimme nähdä asiakaskokemuksen kokonaiskuvan. 

TRIDEA

Gummeruksenkatu 9 

40100 Jyväskylä

marko.filenius(at)tridea.fi

+358 50 336 5447

Y-tunnus: 0985166-1

OTA YHTEYTTÄ